Pakalpojumi

Vērtēšana

Mežu un laiksaimniecības zemes

Mēs saprotam, ko nozīmē mežu un lauksaimniecības zemju vērtība to īpašniekiem. Mums ir liela uzkrātā pieredze īpašumu vērtēšanā Baltijā un Zviedrijā. Mežu un lauksaimniecības zemes ir atsevišķa nekustamo īpašumu kategorija un ir nepieciešams izmantot vērtēšanas metodes, kas atšķiras no plaši pielietotām nekustamo īpašumu vērtēšanas metodēm, lai noteiktu patieso vērtību.

Kad Jūs pēdējo reizi vērtējāt Jums piederošos īpašumus? Ir vairāki iemesli īpašuma vērtēšanai. Iespējams, ka Jums būtu lietderīgi zināt īpašuma patieso vērtību. Ir arī svarīgi saprast vērtību, ja vēlaties piesaistīt finansējumu vai, ja esat nolēmis īpašumu pārdot, un velaties saprast par cik šobrīd tirgū Jūs to varētu izdarīt.

Vērtējumā mēs iekļaujam divas komponentes.

  • Tirgus vērtība, ko potencialais pircējs būtu gatavs maksāt
  • Salīdzinām ar tirgu par cik līdzīgi īpašumi tikuši pārdoti