Maltas Mežš SIA

Karl Danielsson Farm & Forest piedāvā iegādāties SIA Maltas Mežš. Uzņēmumam pieder aptuveni 912 ha meža un lauksaimniecības zemju netālu no Gulbenes.

Īpašumi sastāv no 650 ha lauksaimniecības zemes un 186 ha mežu zemes. Apmēram 200 ha lauksaimniecības zemes ir izīrēti vietējiem lauksaimniekiem vidēji par 45 €/ha. Protams, ka pastāv iespēja izīrēt arī vairāk. Vadoties pēc pēdējiem inventerizācijas datiem kopējā meža krāja ir aptuveni 30 500 m3, jeb 166 m3/ha. Vecuma struktūra 40 % mežu īpašumiem ir līdz 30 gadiem, kas savukārt rada priekšnosacījumus ieverojamam meža pieaugumam tuvākajās desmitgadēs.

Šī ir lieliska iespēja stbiliem ienākumiem no lauksaimniecības zemju īrēm kā arī iespēja palielināt esošo īpašumu koncentrāciju reģionā.

Sazinieties ar mums, lai iegūtu sīkāku informāciju par īpašumiem!


Kontaktinformācija

Oskar Danielsson
+ 46 70 - 241 97 18
oskar@karldanielsson.se

André Persson
+ 46 73 - 525 28 60
andre@karldanielsson.seSazinieties ar mums